РАЗГЛЕДАЙТЕ НАШИТЕ ОБЯВИ ЗА РАБОТА


Позиция:

МОТОКАРИСТ

Месторабота - Град:

Sofia - Stolichna

Индустриален сектор:

Производство и поддръжка

Професионален бранш:

Производство и поддръжка

Референтен код:
M
Референтен офис:
Sofia
Академична степен
Диплома за средно образование
Вид договор
Безсрочен договор
Описание на позицията:
Gi Group e водеща международна компания, предлагаща решения за развитие на пазара на труда. В световен мащаб групата работи в областта на временната и постоянна заетост, подбор на персонал и редица други консултантски дейности за управление на човешките ресурси. Gi Group има близо 2500 служители в 40 държави, на територията на четири континента - Европа, Азия, Африка и Америка.

За наш клиент -  компания, предлагаща предлагаща качествени услуги за сухопътна спедиция, транспорт и складова дейност, търсим да наемем отговорен служител за позиция:

МОТОКАРИСТ

Отговорности:

·         Управлява мотокар по безопасен за служителите и стоката начин;

·         Изпълнява различни складови задачи - товарене, разтоварване и складиране на материали и готови продукти; 

·         Прилага вътрешните правила за товаро-разтоварна дейност, приемане и връщане на стоки;

·         Отговаря за правилната експлоатация и текуща поддръжка на мотокара;

·         Спазва стриктно правилата за здраве и безопасност на труда;

·         Отговорен е за опазване на стоково-материалните ценности, с които работи.

Изисквания:

·         Удостоверение за правоспособност за работа с кари;

·         Професионалният опит на подобна позиция (като мотокарист в склад / производство) се счита за предимство;

·         Мотивация и отговорност в изпълнението на поставените задачи;

·         Умения за работа в екип;

·         Готовност за работа на две смени.

Компанията предлага:

·         Възможност за придобиване на опит в утвърдена спедиторска компания;

·         Динамична работна среда, подкрепяща постигане на високи резултати;

·         Мотивиращо възнаграждение и отлични условия на работа;

·         Възможност за лично и професионално развитие;


Ако имате интерес към предложението, моля, изпратете своята автобиография. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Джи Ай Груп ЕООД е лицензиран посредник за подбор на персонал /лиценз № 2348, валиден от 18.09.2017 г./
Gi Group is licensed by MLSP, license N 2348, valid from 18.09.2017
Дата на публикуване на офертата:     25/09/2017
Дял |